«

»

Oct 11 2021

SIETE LOGOS CONDUCTORES PARA QUE LOS LISTOS NO TE CLAVEN PINCHOS

SIETE LOGOS CONDUCTORES PARA QUE LOS LISTOS NO TE CLAVEN PINCHOS

Ἑπτὰ ῥήσεις-ὁδηγοί,γιὰ νὰ μὴ μᾶς κολλᾶνε ρετσινιές οἱ ἐπιτήδειοι !

 

«No inspecciones, ni revises a los malos para que no te odien; más bIen, inspecciona y revisa al sabio y él te amará…Μὴ ἔλεγχε κακοὺς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε. ἔλεγχε σοφόν καὶ ἀγαπήσει σε»

1.«Todo templo Cristiano ortodoxo no se contamina, ni se infecta, ni tampoco permite que te contamines y te infectes, (san Juan Damasceno y san Nokolaos Kabásilas) … Κάθε ὀρθόδοξος ἱερὸς ναός, οὔτε μολύνεται, οὔτε ἐπιτρέπει νὰ μολυνθῇς»  ἅγ.Ἰω.Δαμασκηνὸς-ἅγ.Νικ.Καβάσιλας

  1. «¡Si conociereis cuánta bendición viene durante la Divina Liturgia, recogeríais hasta el polvo del suelo de la Iglesia y con el polvo lavaríais vuestras caras!!! (san Gabriel el loco por Cristo) … Ἄν γνωρίζατε πόση εὐλογία ἔρχεται κατὰ τὴν θεία Λειτουργία, θὰ μαζεύατε μέχρι καὶ τὴν σκόνη ἀπὸ τὸ πάτωμα τῆς ἐκκλησίας γιὰ νὰ πλύνετε μ’ αὐτὴν τὸ πρόσωπό σας» ἅγ.Γαβριἠλ.διὰ Χριστὸν σαλός
  2. «Si todos los Cristianos ortodoxos siguieran en todo al pie de la letra a los obispos, no habría Iglesia ni existiría cristiano ortodoxo, (san Filoteo Zervakos)… Ἐὰν ὅλοι οἱ χριστιανοὶ ἀκολουθοῦσαν κατὰ γράμμα τοὺς ἐπισκόπους σὲ ὅλα,οὔτε Ἐκκλησία οὔτε καὶ ὀρθόδοξος χριστιανὸς θὰ ὑπῆρχε » ἅγ.Φιλόθεος Ζερβάκος
  3. «Cuando la Iglesia prohíba a la simple abuelita a inspeccionar, controlar y revisar a su obispo, esto señalará el fin de la Iglesia, (san Justino Popovits) … Ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἀπαγορεύσει στὴν ἁπλὴ γιαγιά, νὰ ἐλέγχῃ τὸν Ἐπίσκοπό της, αὐτὸ θὰ σημάνει τὸ τέλος τῆς Ἐκκλησίας» ἅγ.Ἰουστίνος Πόποβιτς
  4. «Y aunque sean poquísimas las personas que mantengan la fe ortodoxa íntegra y completa, sólo estas personas serán las que constituyan la Iglesia de Cristo, ( san Juan el Crisóstomo- san Nikiforo el confesor) … Καὶ ἐλάχιστα ἄτομα νὰ κρατήσουν ἀκέραιη τὴν ὀρθὴ τὴν πίστη,αὐτὰ μόνο θὰ ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ» ἅγ.Ἰω.Χρυσόστομος-ἅγ.Νικηφόρος ὁ ὁμολογητὴς
  5. «En los años difíciles que vienen (y ahora estamos) la herejía se habrá extendido tanto que los fieles no podrán encontrar un sacerdote para protegerlos del engaño y la herejía, por tanto conductor de ellos ya serán los textos de los santos Padres, y cada fiel será responsable para todo el pleroma-tribulación de la Iglesia, san Juan Maxímovits, (Esto lo estamos viviendo ahora, sobre todo con la panherejía del ecumenismo que lo ha podrido casi todo, con sus agapologías de agapitos degenerados…) Στὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ἔρχονται ἡ αἵρεση θὰ ἔχει τόσο ἐξαπλωθεῖ ποὺ οἱ πιστοὶ δὲν θὰ βρίσκουν ἱερέα νὰ τοὺς προστατέψῃ ἀπὸ τὴν πλάνη, ὁπότε πλέον ὁδηγὸς τους θὰ εἶναι τὰ κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων,καὶ ὁ κάθε πιστὸς θὰ εἶναι πιὰ ὑπεύθυνος γιὰ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας»  ἅγ.Ἰω.Μαξίμοβιτς
  6. «…incluso si un ángel del cielo os anuncia un evangelio distinto del que nosotros os hemos anunciado desde el principio, éste que sea anatematizado y apartado de la Iglesia … Si alguien os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatematizado… ¿a quién busco agradar por el Evangelio que os he predicado, a los hombres, a mí mismo o a Dios? (Gal 1: 8·9·10) … καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὺρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελησάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω…εἲ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε,ἀνάθεμα ἔστω…ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώπους ἀρέσκειν;;..» ἀπ.Παῦλου,πρὸς Γαλάτας

 

(La Santa Λαβίδα Lavida-cuchara consagrada que se da la Divina Efjaristía, simboliza la Ὑπεραγία Θεοτόκο hiperaghía Zeotoko- suprasanta, santa más que todos los santos, mediante la cual se da el Cuerpo y la Sangre de Cristo a los fieles, según los santos Padres. Por un médico y Yérontas iluminado de Athos: Pero el propósito y el objetivo final es el corazón de la Iglesia que es el Cristo, que es la Divina Comunión, la Divina Eucaristía y veréis, que van por aquí y por allí rodeando, ojalá que así no sea por supuesto, pero mucho me temo que esto al final lo dirán y ya en algunas Iglesias en Occidente utilizan modos y formas inadmisibles, cucharitas de plástico, antisépticos para limpiar Santa la Lavida-Cuchara, ¡!!oir, oir, escuchar, escuchar!!!… para que comulgue el próximo, TERRIBLES COSAS BLASFEMAS, TEOLOGÍA BLASFEMA Y PRÁCTICA BLASFEMA.

Diría que es una HEREJÍA todo esto que se hace hoy en día, es una NUEVA HEREJÍA, que la llamaríamos HEREJIA DEL CONTAGIO DENTRO EN EL TEMPLO, a través de las santificaciones o cosas santificadas de Cristo, ¡!!cómo podría ser posible esto!!! Continúa en…

https://www.logosortodoxo.com/herejias/la-teologia-blasfema-sobre-la-infeccion-en-y-del-templo/ )

Traducido por Χρήστος Χρυσούλας Jristos Jrisulas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies