Se han encontrado 26 resultados correspondientes a la cadena de búsqueda: 'secularización'

Feb 02 2014

Ἐκκοσμίκευση (ekosmíkefsi) Secularización de la Iglesia una herejía muy sutil y peligrosa

    Contenidos 1. Αrchimandrita Crisóstomo Maidonis 2002 ¿Qué es la εκκοσμίκευση mundanación, secularización de la Iglesia? Qué es mundanación-secularización. La mundanación-secularización enemiga de la piedad. 2. Metropolita Ierozeos Vlajos 1999 La secularización en la Iglesia La teología ortodoxa y la mundanizada, c. 14. De su libro Hisjía y Teología 3. Por el padre Kostantino …

Continuar leyendo »

Dic 10 2021

LA IMPORTANCIA DE SAN GREGORIO PALAMÁS PARA OCCIDENTE ACTUAL

LA IMPORTANCIA DE SAN GREGORIO PALAMÁS PARA OCCIDENTE ACTUAL (Por Kalistos Ware, Obispo de Dioklia)   Durante la víspera del sábado de la segunda semana del Gran Cuaresma, nosotros los Ortodoxos alabamos y festejamos a san Gregorio Palamás como “la gran alegría de la Οικουμενη Icumeni toda tierra habitada (o del mundo)… la estrella y …

Continuar leyendo »

Oct 07 2021

Miniléxico filocálico

  Miniléxico filocálico   Amigos en CristoDios, se sugiere leer también el GRAN LEXICO ALFAΩMEGA https://www.logosortodoxo.com/alfa%cf%89mega-gran-lexico-ortodoxo/ que allí hay más de 130 términos importantes, incluidos los que aquí hay pero algunos mucho más amplios. Contenidos Αγάπη agapi, amor. Ἀκτιστο aktisto Increado y κτιστό creado. Ἄκτιστον Φῶς, increada Luz. Ἁμαρτία (amartía) Pecado Ἀπáθεια Apacia, sin pazos, …

Continuar leyendo »

Oct 04 2021

EL REINADO DE LA REALEZA INCREADA DE DIOS ES REALEZA DE SANGRE.

EL REINADO DE LA REALEZA INCREADA DE DIOS ES REALEZA DE SANGRE. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ. “El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre en mí permanece y yo en él” Por el médico Archimandrita Savas el Aghiorita   El término teológico: Βασιλεία τοῦ Θεοῦ/τῶν ουρανῶν (vasilía tu Zeú/ton …

Continuar leyendo »

Jun 30 2021

ALFAωMEGA GRAN LÉXICO ORTODOXO HELÉNICO-ESPAÑOL

ALFAωMEGA GRAN LÉXICO ORTODOXO HELÉNICO-ESPAÑOL ΑΛΦΑωΜΕΓΑ, ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΙΣΠΑΝΙΚΟ Ἀνθρωπολιγικό        (Anzropologikó)  Antropológico Ἀπoκαλυπτικό..        (Apokaliptikó)     Revelativo……  Ἀσκητικό……….          (Askitikó)             Ascético…….. Δοιανοητικó…….        (Dianoitikó)         Intelectual…… Ἐπιστημονικό….        (Epistimonikό)   Científico…….. Ἐσχατολογικό….        (Esjatoloyikó)     Esjatológico…  Θεολογικό………        (Zeoloyikó).        Teológico……… …

Continuar leyendo »

Abr 02 2021

VIDA EFJARISTÍACA

LA VIDA EFJARISTÍACA Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΖΩΗ (Vida en gratitud y con la jaris, la energía increada) +Yérontas Georgios Kapsanis del Santo Monasterio San Gregorio de Athos. Χάρις τοῦ Ζεοῦ (jaris tú zeú), “Gracia de Dios” energía increada. El verbo es Χαίρω (jero), “alegrarse”, “encantarse”, “agraciarse”. De aquí provienen los términos siguientes entre otros: Χάρις (jaris) …

Continuar leyendo »

Apocalipsis Unidades 1-10

  Análisis y exégesis de la Iglesia Ortodoxa   Por Yérontas Atanasio Mitilineos © Monasterio Komnineon de “Dormición de la Zeotocos” y “san Demetrio” 40007 Stomion, Larisa. Fax y Teléfono 0030. 24950.91220 http://www.arnion.gr/index.php/p-thanasios-mytilina-os/milies-p-thanasiou/kainh-diauhkh/iera-apokalycis nextpage Apocalipsis   Unidad 1: Prólogo e Introducción Sobre la profecía atemporal para Jesús Cristo como Juez, de la obra maestra del …

Continuar leyendo »

Apocalipsis Unidades 71-80

Unidad 71 Apocalipsis 21, 22-37 Los misterios de la nueva ciudad, 3ª Parte. En la ciudad de los santos inalterables, los símbolos se pasan.   Homilía 92 a partir de la página 12. Y se continúa la descripción: «Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Pantocrátor-Todopoderoso es el templo de ella, y …

Continuar leyendo »

Apocalipsis Unidades 61-70

Unidad 61 Apocalipsis 20, 7-10 El enfrentamiento definitivo. Ataque espiritual, económico, social y natural contra el remanente.   Homilía 80 a partir página 9. «Cuando los mil años [simbolizados] se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog …

Continuar leyendo »

Apocalipsis Unidades 31-40

Unidad 31 Apocalipsis 11, 1-4 El segundo diápsalmo, 1a parte. Nueva confirmación de la protección del remanente y referencia a los dos profetas   Homilía 43 El segundo diápsalmo-intermedio esencialmente es continuación del primero, en concreto se enlaza con la conjunción “y” (καί ké), y es un reducidísimo resumen de este agridulce contenido del “librito”, …

Continuar leyendo »

Apocalipsis Unidades 11-20

Unidad 11 Apocalipsis 2, 24-29. 4ª epístola del Señor: Hacia la Iglesia de Tiatira 2ª parte Sobre Masonería y el tesoro de la Ortodoxia   Con la ayuda de Dios, continuamos la cuarta epístola del libro del Apocalipsis, que dirige el Señor hacia el obispo de Tiatira. En cuanto a vosotros los demás fieles que …

Continuar leyendo »

Ago 03 2019

Una herejía se está gestando en la Iglesia Ortodoxa

Una herejía se está gestando en la Iglesia Ortodoxa… Por Metropolita de Nafpaktos-Lepanto, Ieroteo Vlajos   La trascendencia y lo diacrónico del dogma de la Catarsis, la Iluminación y la Zéosis en la Iglesia Ortodoxa La palabra «herejía» deriva del verbo “αιρέομαι-ούμαι ereome/ume” y manifiesta la elección y preferencia de un aspecto o parte parcial …

Continuar leyendo »

Índice

  ÍNDICE DE ENTRADAS POR CATEGORÍAS   EN CONSTRUCCIÓN….   ESCATOLOGIA Señales de los últimos tiempos Logos proféticos por Obispo Agustín La libertad de la muerte La necrosis de la muerte El misterio de la muerte Esjatología diacrónica – Vida después de la muerte ¿Cuándo uno muere va directo al paraíso, al infierno o al …

Continuar leyendo »

Jul 25 2017

La Iglesia como Cuerpo de Cristo y comunión de zéosis

TEOLOGÍA EMPÍRICA DOGMÁTICA DE LA SANTA IGLESIA CATÓLICA ORTODOXA DE HELADE-GRECIA Por John Romanidis y Metropólita Ierotheo Vlajos   Capítulo E´ Tomo 2 La Iglesia como Cuerpo de Cristo y comunión de zéosis   E.5 Perfeccionamiento espiritual de los Cristianos pág 281-362 E.5a Dulos-siervo, asalariado e hijo E.5b Catarsis, iluminación y zéosis Interpretación eclesiástica de …

Continuar leyendo »

May 29 2017

El racionalismo y sus consecuencias en la vida de los cristianos

      Hoy en día, uno intentando captar y describir los atributos o cualidades básicas de nuestra época, comprueba que ella está dominada principalmente por una confianza exagerada al hombre, a sus fuerzas individuales y a su lógica o razón individual. Nuestra época es por excelencia egocéntrica y φίλαυτα (filafta (ególatra, excesivo amor a …

Continuar leyendo »

Jun 04 2016

Teología Ortodoxa y Filosofía

    ΘεολογίαZeología Teología, Θεός Zeós y Λóγος Logos El primer teólogo es el Logos Increado del A. Testamento, “y dijo Dios: hágase la luz” (Gen 1,3); Éste también es el Logos increado encarnado, el Cristo en el N. Testamento “Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος… (en arjí in o logos) en el principio el Logos …

Continuar leyendo »

Jul 04 2015

Señales de los últimos tiempos

  Yérontas Atanasio Mitilineos para los ésjatos-últimos, postreros tiempos Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου γιά τούς ἐσχάτους καιρούς Colección de referencias del Yérontas Atanasio Mitilineos sobre los ésjatos-últimos, postreros tiempos. Συλλογή ἀναφορῶν τοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου γιά τούς ἔσχατους χρόνους. Prefacio. Πρόλογος El Yérontas Mitilineos, el Nuevo Crisóstomo según los Padres del Santo Monte Athos, nos ha …

Continuar leyendo »

Mar 28 2014

Homilía 85 – Apocalipsis – Yérontas Mitilineos

    1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más (Apoc 21,1). Homilía 85, realizada en el año 1980. Después de la renovación de todo el mundo del universo, el Evangelista sagrado ve a continuación del capítulo, …

Continuar leyendo »

1 .- La Catequesis en la Tradición de la Iglesia Ortodoxa

La incorporación o adhesión de una persona al Cuerpo de Cristo que se hace con el Bautismo es una cuestión responsable y seria de la Iglesia de Cristo. Por eso los Santos Padres se preocuparon que esta obra sea hecha de manera ortodoxa. Hoy se observa el fenómeno que muchos buscan y piden bautizarse y …

Continuar leyendo »

Presentación del libro

Estudiando el libro “Catequesis y bautismo para los mayores” que es la sexta edición de la serie “Zeoría y praxis” de las ediciones de la Diaconía Apostólica de la Iglesia Griega, observamos que contribuye mucho al servicio pastoral para los que vienen a la Iglesia Ortodoxa. En nuestros días muchos decepcionados de otras religiones, de …

Continuar leyendo »

Oct 18 2013

10 puntos básicos sobre la espiritualidad Ortodoxa

Espiritualidad ortodoxa y vida espiritual 1. Para la Ortodoxia es obvio que el hombre espiritual es aquel que es partícipe de las energías increadas del Espíritu Santo y se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. No se trata de una espiritualidad abstracta, emocional o intelectual. El portador por excelencia de la Espiritualidad Ortodoxa …

Continuar leyendo »

Jul 31 2013

El uso de la noerá energía y de la energía lógica del hombre según san Gregorio Palamás

  Homilíía del congreso científico Internacional, Atenas Nov. 1998. Nus y Lógica El uso de la noerá energía y de la energía lógica del hombre, según san Gregorio Palamás (Archimandrita Efrén, Yérontas del Monasterio Vatopedion Santa Montaña Athos) Sugerimos también leer nuestros diccionarios https://www.logosortodoxo.com/alfa%cf%89mega-gran-lexico-ortodoxo/ y https://www.logosortodoxo.com/filocalia/minilexico-filocalico/).   Traducción repasada el 12-11-2023 Me embarga completamente el …

Continuar leyendo »

El Ecumenismo

  Por el Santo Monasterio Paráclitos, Oropós Atenas Prólogo Nuestra Iglesia Ortodoxa es por su naturaleza católica y naturalmente ecuménica (universal). Tiene sus brazos abiertos a todos los hombres, de cada raza y en toda época, y les llama venir cerca de ella. El Cristo, que es su cabeza, se dirige diacrónicamente al mundo “venid …

Continuar leyendo »

ALFAωMEGA GRAN LÉXICO ORTODOXO

      ALFAωMEGA GRAN LÉXICO ORTODOXO HELÉNICO-ESPAÑOL ΑΛΦΑωΜΕΓΑ, ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΙΣΠΑΝΙΚΟ Ἀνθρωπολιγικό        (Anzropologikó)  Antropológico Ἀπoκαλυπτικό..        (Apokaliptikó)     Revelativo……  Ἀσκητικό……….          (Askitikó)             Ascético…….. Δοιανοητικó…….        (Dianoitikó)         Intelectual…… Ἐπιστημονικό….        (Epistimonikό)   Científico…….. Ἐσχατολογικό….        (Esjatoloyikó)     Esjatológico…  Θεολογικό………        (Zeoloyikó).    …

Continuar leyendo »

Abr 11 2013

San Gregorio Palamás en la historia y el presente

SAN GREGORIO PALAMAS EN LA HISTORIA Y EL PRESENTE Por Georgios Mantzaridis, Universidad de Thesalónica San Gregorio Palamás es el mayor teólogo ortodoxo del siglo 14º y uno de los grandes en la historia de la Iglesia Ortodoxa… (Omitimos las dos páginas siguientes porque tratan de la vida de san Gregorio y la historia del …

Continuar leyendo »

Iglesia Ortodoxa

¡La Ortodoxia es la única verdad! Muchos consideran que la Ortodoxia es una de las muchas “iglesias”. Es decir, un aspecto del cristianismo, otros consideran la Ortodoxia como una religión. Ortodoxia en el sentido literal significa correcta doxa (gloria, fe y opinión). No es una de las “iglesias” porque es la Una y verdadera Iglesia …

Continuar leyendo »

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies